Image

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Svoju upoznatost i suglasnost s ovdje iznesenim Uvjetima korištenja i pravilima izjavljujete svakim daljnjim korištenjem ovih internetskih stranica, čime pristajete i na korištenje istih sukladno tim uvjetima. 


Obrt LUX design (u daljnjem tekstu LUX design) vlasnik je internetske stranice www.luxdesign.hr i s njom povezanim stranicama na društvenim mrežama, no nitko (uključujući i treće osobe povezane s njom) ne može jamčiti da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez grešaka. Isti ne mogu jamčiti za posljedice korištenja ove internetske stranice ili točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ove i povezanih internetskih stranica. Korisnik se slaže i potvrđuje da LUX design nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenog u potpunosti na korisniku.


Internetske stranice obrta LUX design smatraju se privatnim i intelektualnim vlasništvom. Sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem navedenih stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja, Zaštitom osobnih podataka te Intelektualnim vlasništvom. Navedene stranice mogu sadržavati poveznice i na druge internetske stranice, ali ni na koji način ne odgovaraju za te internetske stranice kao ni za njihov sadržaj. LUX design može raskinuti poslovni odnos u bilo kojem trenutku s bilo kojim svojim korisnikom, posebice u slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane korisnika. 

 

Zaštita osobnih podataka 

Klijent je suglasan da slanjem upita, potpisom ugovora ili neposrednim kontaktom LUX design-u dobrovoljno stavlja na raspolaganje svoje i podatke trgovačkog društva koje predstavlja ili zastupa. Samim time klijent dozvoljava da se ti podaci koriste u cilju zaštite osobnih interesa u svim poslovima koje ugovara s LUX design-om. LUX design se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima klijenata, odnosno prikupljati samo nužne (osnovne) podatke koji su potrebni za ispunjenje obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima su strogo čuvani, a LUX design i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. 

Skupljanje i obrada osobnih podataka uključuje i prosljeđivanje osobnih podataka klijenta trećim osobama i trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Trećim osobama smatraju se sve fizičke osobe i trgovačka društva koje su neophodne za realizaciju ugovorenih poslova.

Klijent je suglasan da LUX design, u skladu s gore navedenim uvjetima, koristi osobne i/ili podatke trgovačkog društva najmanje dvije godine nakon isteka potpisanog ugovora. 

 

Intelektualno vlasništvo 

Sadržaj i sav materijal na internetskim stranicama obrta LUX design njegovo je privatno vlasništvo ili se koristi uz odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima ili dizajnu. Zabranjeno je objavljivanje, kopiranje, povezivanje, distribucija ili bilo kakvo drugo mijenjanje ovih internetskih stranica bez našeg izričitog pismenog odobrenja. Kršenje ove zabrane koje rezultira povredom prava intelektualnog vlasništva može dovesti do pokretanja sudskih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja. Uz materijale zaštićene žigom, autorskim pravom i dizajnom na internetskim stranicama obrta LUX design nalaze se i druge informacije, pokrivene pravima drugih pravnih ili fizičkih osoba. Navedene informacije između ostalog uključuju vizualna rješenja, fotografije, tekstove i ostali sadržaj u skladu s propisima Republike Hrvatske. Korisnik ne smije objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, mijenjati, stvarati izvedenice ili na bilo koji način iskorištavati sadržaj internetskih stranica ovog obrta, u cijelosti ili djelomično. Nije dopuštena ni redistribucija, kopiranje, izdavanje, ponovni prijenos ili komercijalno korištenje preuzetog materijala, osim ako je LUX design to izričito pismeno odobrio. Korisnik ove i povezanih internetskih stranica može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom isključivo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe. 

Korisniku nije dopušteno na ovim internetskim stranicama činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. LUX design nema nikakvu obavezu pomagati korisniku u određivanju je li neki materijal podložan autorskom pravu. Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koju od internetskih stranica LUX design-a, korisnik se smatra nositeljem prava na tim materijalima i kao takav je LUX design-u dao neograničeno pravo/licencu, pravno valjano i besplatno, na korištenje, modificiranje, objavljivanje, reprodukciju, prevođenje, prilagođavanje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledavanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i osobnu upotrebu.

Za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva odgovoran je jedino i isključivo korisnik. LUX design nema obavezu, ali ima pravo nadzirati sadržaj na ovim internetskim stranicama u svakom trenutku, u cilju osiguravanja sukladnosti i poštivanja ovih Uvjeta korištenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane LUX designa. Pravo nadzora uključuje komentare i sve ostale forme objava koje su sadržane kao dio ovih internetskih stranica. Bez ograničenja od prethodno navedenih stavki, LUX design zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala koji ocjeni kao neusklađen s postavljenim pravilima ili je upitan iz drugog razloga. 

Korisnik se slaže da neće smatrati odgovornim i da će obeštetiti LUX design od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova. Pod tim se podrazumijevaju (i uključuju) i troškovi pravnog zastupanja, koji mogu nastati korištenjem ovih internetskih stranica od strane korisnika. 

 

Promjene uvjeta korištenja 

LUX design zadržava pravo ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja ukoliko to smatra potrebnim. Korisnici su savjetovani da povremeno provjere je li došlo do eventualnih promjena. Sve izmjene ili brisanja uvjeta i pravila korištenja stupaju na snagu u trenutku objave na stranicama www.luxdesign.hr. Svako korištenje navedenih stranica od strane korisnika nakon takve obavijesti smatra se prihvaćanjem tih promjena. 

Cookie policy